تمدید کنفرانس
1397/08/27

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و اساتید ارجمند می رساند به دلیل حجم بالای مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس " چالشهای توسعه مهندسی و فن اوریهای نوین با رویکرد مدیریت و بهینه سازی انرژی" و درخواستهای نویسندگان، تاریخ برگزاری از 25 آذر به 10 اسفند موکول گردید همچنین آخرین مهلت ارسال مقالات هم تا تاریخ 1 اسفند 97 تمدید شد.