داوری مقالات
1397/04/29

 

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند، اعلام نتایج داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه کنفرانس دو هفته پس از ارسال مقاله می باشد.